Za przyjęciem ustawy - autorstwa PO - opowiedziało się 231 posłów, przeciwnych było 194, natomiast jeden wstrzymał się od głosu.

Ustawa określa maksymalny czas pracy lekarzy stażystów - 52 godziny tygodniowo. W myśl obowiązujących od tego roku przepisów, zgodnych z prawem UE, maksymalny czas pracy lekarzy wynosi 48 godzin (nie dotyczy to jednak stażystów i rezydentów).

Ustawa zrównuje czas pracy pracowników zoz-ów, a tym samym wydłuża czas pracy zatrudnionych w warunkach, które mogą być szkodliwe, m.in. radiologów, patomorfologów, pracowników prosektoriów i medycyny sądowej, którzy do tej pory pracowali 5 godzin dziennie.

W myśl projektu czas pracy pracowników zoz-ów nie może przekraczać 7 godz. 35 min. dziennie

W przypadku pracowników technicznych, obsługi, gospodarczych i administracyjnych - 8 godz. dziennie.

Maksymalna długość czasu pracy obejmującego także dyżur medyczny wynosiłaby 24 godziny. Według ustawy, w przypadku, gdy w związku z pełnieniem dyżuru medycznego dojdzie do nieudzielania 11 godzinnego odpoczynku dobowego, należy udzielić go w kolejnej dobie co najmniej w takim samym wymiarze.