Jeśli płace nauczycieli nie osiągną pułapu zagwarantowanego w Karcie Nauczyciela pod koniec roku, samorządy będą musiały wypłacić ich wyrównanie.
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z nią już w przyszłym roku wszyscy nauczyciele będą więcej zarabiać. W projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok (druk sejmowy 1001) zostały ustalone dwie kwoty bazowe, służące do ustalania wynagrodzeń nauczycieli. Od 1 stycznia ma obowiązywać kwota 2177,86 zł, a od 1 września - 2286,75 zł. Kwota bazowa w 2008 roku wynosi 2074,15 zł.
Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje ponadto zmianę wysokości wskaźników średnich wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty będzie stanowić 100 proc. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, nauczyciela kontraktowego 111 proc., mianowanego 144 proc. a dyplomowanego 184 proc. Dzięki temu na dodatkowy istotny wzrost wysokości wynagrodzeń mogą liczyć nauczyciele stażyści i kontraktowi. Na koniec przyszłego roku ustawa gwarantuje im średnie zarobki wyższe o odpowiednio 586 zł i 412 zł brutto. Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego będzie wyższe o 381 zł, zaś nauczyciela mianowanego o 316 zł.