Dzisiaj w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu nowej ustawy o Służbie Cywilnej (SC) przygotowanego przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zakłada on m.in. likwidację Państwowego Zasobu Kadrowego (PZK) i włączenie wyższych stanowisk do Służby Cywilnej. Przywraca stanowisko szefa Służby Cywilnej, określa nowe zasady naboru i dopuszcza cudzoziemców do pracy w administracji. Według ekspertów nowa ustawa ogranicza się tylko do przywrócenia niektórych rozwiązań funkcjonujących w Służbie Cywilnej pod koniec lat 90. Wbrew oczekiwaniom nie zmienia natomiast zasad wynagradzania urzędników.

Szef bez urzędu

Szef Służby Cywilnej jako centralny organ administracji rządowej będzie powoływany przez premiera spośród urzędników SC. O stanowisko to będzie mogła ubiegać się osoba, która jest obywatelem polskim, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej i nie była przez ostatnie pięć lat członkiem partii politycznej. Szef SC nie będzie miał swojego urzędu, a jego obsługą zajmą się pracownicy Kancelarii Premiera.

– W myśl konstytucji premier jest zwierzchnikiem korpusu SC i dlatego postanowiliśmy, aby szef tej służby był w Kancelarii Premiera – wyjaśnia Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Jego zdaniem takie rozwiązanie ma charakter organizacyjny i ma na celu usprawnienie współpracy szefa SC z premierem.

Nie zgadza się z tym prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego opinii w celu zachowania większej niezależności przez szefa SC powinien zostać utworzony urząd centralny, który zajmowałby się jego obsługą.

Służba bez PZK

Nowa ustawa uchyla ustawę z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.). Na stanowiska dyrektorów generalnych oraz dyrektorów departamentów i ich zastępców nie będą już powoływane osoby z zasobu kadrowego. Stanowiska te zostaną włączone do SC.

Jaka osoba będzie mogła zostać Dyrektorem generalnym urzędu ? Od czego będzie zależała wysokość środków przyznanych na wynagrodzenia w urzędach - od 2010 ? Jakie warunki muszą spełnić cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o pracę w Służbie Cywilnej? Kto będzie mógł się ubiegać o mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej ?

Zobacz pełna treść artykułu w eGP