Przed głosowaniem nad poprawką Lewicy Marek Balicki (SdPl-NL), Sławomir Kopiciński (Lewica) oraz Bolesław Piecha (PiS) przekonywali, że to samorządy powinny decydować o przekształceniach.

Sprawozdawca komisji zdrowia Jarosław Katulski (PO) przypomniał, że komisja nie podzieliła tych wątpliwości i uznała, że spółka jest lepszym podmiotem do zarządzania niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Za poprawką głosowało 189 posłów, przeciw było 220, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie odrzucili także zapis znoszący obligatoryjność przekształceń dla zoz-ów prowadzonych przez uczelnie medyczne

Poparto natomiast poprawkę Lewicy zakładającą, że zoz nie może odmówić udzielenia świadczenia medycznego osobie, która potrzebuje natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Posłowie opozycji argumentowali, że to niezbędne minimum bezpieczeństwa, jakie powinni mieć zagwarantowane pacjenci. Balicki podkreślał, że odrzucenie tej poprawki będzie znacznym zawężeniem obowiązków szpitala wobec pacjenta.

Katulski podkreślił, że przepisy regulujące udzielanie pomocy medycznej zostały zawarte w ustawie o ratownictwie medycznym. Dodał jednak, że skoro zapis ten budzi tak wiele kontrowersji, jego klub zagłosuje za przyjęciem tej poprawki, mimo że komisja rekomendowała odrzucenie tej poprawki.

Minister zdrowia Ewa Kopacz przyjęła decyzję PO z zadowoleniem

Za przyjęciem poprawki zagłosowało 425 posłów, żaden nie był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu.

We wtorek w Sejmie trwają głosowania nad sześcioma projektami ustaw zdrowotnych autorstwa PO, zakładającymi m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Głosowań nad projektami i zgłoszonymi do nich poprawkami jest blisko 200, zaplanowano je na około 7 godzin.