Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Rozszerza on prawo stosowania przymusu bezpośredniego, choć zastrzega, że można to robić w ściśle określonych sytuacjach, np. gdy pacjent jest agresywny, stanowi zagrożenie wobec siebie lub potoczenia. Obecnie takie prawo mają lekarze, funkcjonariusze policji, a także pielęgniarki pracujące w szpitalach psychiatrycznych lub domach pomocy społecznej. Jednak w związku z tym, że jest coraz więcej karetek pogotowia, gdzie nie ma lekarzy (tzw. zespoły podstawowe), a w których jeżdżą tylko ratownicy, również oni nabędą uprawnienia do stosowania przymusu bezpośredniego.

Projekt poszerza też uprawnienia rzeczników pacjentów szpitali psychiatrycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają oni prawo wstępu do szpitala. Ze względu jednak na zdarzające się sytuacje, w których rzecznicy mają utrudniany wstęp do placówek medycznych, resort zdrowia zaproponował rozszerzenie obowiązującego przepisu. Zgodnie z jego nowym brzmieniem rzecznicy będą mogli wejść do wszystkich pomieszczeń w zakładzie ochrony zdrowia.

Wydłużony również zostanie czas, w którym zachowuje ważność skierowanie na leczenie w placówce psychiatrycznej. Obecnie wynosi on 14 dni. Ponieważ jednak czas oczekiwania na przyjęcie do tego typu zakładów jest zdecydowanie dłuższy, lekarz musiał często ponownie wypisywać im skierowanie. Projekt nowelizacji zakłada, że skierowanie zachowa ważność nawet powyżej 14 dni, pod warunkiem że pacjent został wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie do konkretnej placówki leczenia psychiatrycznego.