8 grudnia rząd przyjął projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Projekt ma usprawnić świadczenie usług transgranicznych w zawodach regulowanych i ułatwić mobilność specjalistów.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt jest realizacją dyrektyw unijnych. Wdraża do polskiego prawodawstwa procedury dot. uznawania kwalifikacji zawodowych. Wprowadza także System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, który ma pośredniczyć we współpracy administracyjnej.

Europejska legitymacja zawodowa