statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 10 grudnia 2015

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek10.12.2015, 09:07; Aktualizacja: 10.12.2015, 09:21
Praca

Problematyka związana z zawieraniem umów w ramach praktyk absolwenckich jest zawarta w ustawie o praktykach absolwenckich.źródło: ShutterStock

Poradnia ubezpieczeniowa z 10 grudnia 2015.

● Chciałem zatrudnić pewnego studenta na umowę-zlecenie, żeby nie płacić składek. Ma on 23 lata, jest obywatelem Ukrainy. Czy trzeba płacić składki ZUS od jego wynagrodzenia, skoro nie jest obywatelem RP i studiuje zaocznie, w dodatku na uczelni ukraińskiej? Niedługo kończy uczelnię, ale chce podjąć studia podyplomowe już w Polsce. Jak wyglądają składki ZUS w czasie studiów podyplomowych?

Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby, które na terenie Polski są m.in. zleceniobiorcami. Od tej zasady jest jednak istotny wyjątek. Jak bowiem wskazano w art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat.

Kto może być uznany za studenta, wynika z prawa o szkolnictwie wyższym. Studentem w rozumieniu tej ustawy jest osoba, która kształci się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich (art. 2 ust. 1 pkt 5). Status studenta uzyskuje się z dniem immatrykulacji (tj. z dniem przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania), a traci się go z dniem ukończenia studiów, czyli m.in. z dniem:

  • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
  • skreślenia z listy studentów.

Ustawy rozróżniają pojęcie studenta (jako osobę kształcącą się na studiach wyższych) i słuchacza (jako uczestnika studiów podyplomowych). Wynika z tego, że studentami nie są uczestnicy studiów podyplomowych. W takich zaś przypadkach należy osoby te zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Z ustawy systemowej nie wynika, aby istniało jakiekolwiek zróżnicowanie statusu studentów w kontekście podlegania ubezpieczeniom w zależności od ich obywatelstwa. Nie ma więc znaczenia, jakie obywatelstwo posiada student. Nie ma również znaczenia, czy dana osoba jest studentem studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, jak również to, czy uczelnia jest placówką państwową, czy też prywatną.

Sytuacja się zmieni, gdy student ukończy 26. rok życia. Mimo że taka osoba nadal będzie posiadała status studenta, to przestanie spełniać drugi niezbędny warunek do uznania umowy-zlecenia za umowę, która nie powoduje obowiązku ubezpieczeń społecznych. Wtedy też pojawi się konieczność zgłoszenia takiego studenta do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

W sytuacji gdy polski pracodawca posiadający na terytorium Polski swoją siedzibę zawiera umowę-zlecenie ze studentem – obywatelem Ukrainy, to nie będzie na nim ciążył obowiązek odprowadzania za tę osobę składek na ubezpieczenia społeczne. Podobne stanowisko zajął ZUS w piśmie z 20 kwietnia 2015 r., znak DI/100000/43/232/2015.

Należy więc przyjąć , że zatrudniając na podstawie umowy-zlecenia studenta – obywatela Ukrainy, który nie ukończył 26. roku życia, nie zgłasza się go do ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy jednak zgłosić do tych ubezpieczeń uczestnika studiów podyplomowych nawet wówczas, gdy nie ukończył tego wieku.


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane