Zaszłam w ciążę, kiedy jeszcze karmiłam pierwsze dziecko, i dlatego dopiero niedawno się zorientowałam, że zostanę mamą po raz drugi – pisze pani Martyna. – Do lekarza poszłam dopiero w 14. tygodniu ciąży. Zgłosiłam się co prawda wcześniej, ale termin oczekiwania na wizytę trwa ponad miesiąc. Czy to oznacza, że mogę zapomnieć o becikowym – denerwuje się czytelniczka.
Teoretycznie przepisy wskazują jasno – becikowe wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza, że matka przynajmniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarza i co najmniej trzykrotnie wykonała obowiązkowe badania. Urzędy odmawiają przyznania becikowego, jeśli na zaświadczeniu widnieje informacja, że kobieta zgłosiła się do medyka dopiero po tym terminie.
Wyroki sądów wskazują jednak, że nie zawsze późniejsza wizyta oznacza, że świadczenia nie będzie. Czasami wynika to z nietypowych objawów ciąży, dlatego gminy powinny wystąpić do lekarza o udostępnienie dokumentacji medycznej. Niekiedy, podobnie jak w przypadku czytelniczki, późniejsza wizyta u lekarza wynika z długiego czasu oczekiwania na wizytę lekarską. Niezależne przyczyny mogą być powodem, dla których becikowe zostanie przyznane nawet wtedy, kiedy kobieta zgłosiła się do ginekologa później niż we wskazanym w ustawie terminie. Jeśli gmina odmówi wypłaty świadczenia, pozostaje odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego lub do sądu administracyjnego. Warto walczyć o przyznanie świadczenia, zwłaszcza że, jak pokazują wyroki sądów, istnieją przesłanki, które tłumaczą późniejsze oddanie się pod opiekę lekarza. Pomocny będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt II SA/Łd 1051/13). NSA wyraźnie stwierdził, że również sformułowanie, że opieka nie powinna się rozpocząć później niż od 10. tygodnia ciąży, nie jest konkretne.
Po wypłatę becikowego należy się udać do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej z zaświadczeniem wystawionym przez lekarza (nie musi to być ginekolog) na odpowiednim druku. Do wniosku trzeba dołączyć ksero aktu urodzenia dziecka i podać PESEL. Na dopełnienie formalności jest 12 miesięcy od dnia urodzin.
Podstawa prawna
Art. 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114).