Wczoraj rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe w sprawie projektu ustawy, który ma wprowadzić 500 zł świadczenia wychowawczego na każde drugie i kolejne dziecko.

Zgodnie z przyjętym przez rząd harmonogramem ten etap prac ma potrwać do 21 grudnia i obejmować zajęcie stanowiska przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, bo to gminy będą zajmować się przyznawaniem i wypłatą nowej formy wsparcia. Następnie projekt trafi do konsultacji społecznych, których zakończenie planowane jest na 21 stycznia. Z kolei rząd ma przyjąć nowe regulacje do 2 lutego i przewiduje się, że prace parlamentu, które zakończą się uchwaleniem ustawy, potrwają około miesiąca. Jak zapewniła premier Beata Szydło, uruchomienie całego programu, czyli wypłata świadczeń na dzieci, ma nastąpić w kwietniu 2016 r.
Z kolei Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podkreśliła, że projekt ustawy zakłada kryterium dochodowe w wysokości 800 zł lub 1200 zł (gdy małoletni jest niepełnosprawny), tylko w przypadku starania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Natomiast na drugiego i każdego następnego potomka wsparcie będzie przyznawane bez względu na wysokość zarobków rodziców. Ta grupa opiekunów będzie więc zwolniona z konieczności przedstawiania informacji o wysokości dochodów.
Ponadto w przypadku osób, które będą składać wnioski o świadczenie, gmina będzie samodzielnie sprawdzać to, ile zarabiają. W tym zakresie zastosowane będą uchwalone już nowe przepisy zakładające informatyzację procesu starania się o świadczenia, które znalazły się w lipcowej nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.). Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., a więc zanim wejdzie w życie program 500 plus.
Minister potwierdziła też informacje DGP, że nowe świadczenie będzie wliczane do dochodu w przypadku starania się o wsparcie z pomocy społecznej.
– Rzeczywiście część osób z powodu przyznania 500 zł na dziecko może stracić uprawnienia do korzystania z form pomocy społecznej. Jednym z celów naszego programu jest to, żeby rodziny wyszły z tego systemu – argumentowała Elżbieta Rafalska.
Świadczenia wychowawcze, tak jak przysługujące obecnie świadczenia rodzinne, będą wypłacane w sposób dogodny dla rodziców. To oznacza, że rodzic nie będzie musiał stawać w kolejce po jego przyznanie (będzie mógł złożyć wniosek przez internet) ani po jego odebranie. Pieniądze będą mogły bowiem wpływać na podane przez niego konto.

Próg dochodowy będzie brany pod uwagę tylko przy pierwszym dziecku