Prowadzę firmę remontowo-budowlaną i z pomocą kilku ekip pracowników wykonuję zlecenia w całym kraju. Dla pracowników wystawiamy delegacje (polecenie wyjazdu służbowego). W związku z tymi robotami ponoszę koszty nie tylko wynagrodzeń, ale też noclegów, przejazdów i diet tych pracowników. Czy te dodatkowe koszty też podlegają składkom ZUS?
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Oskładkowanie tych elementów zależy bowiem od tego, czy ponoszone przez pracodawcę koszty przekroczą limity ustanowione w przepisach odrębnych.
Podstawowe definicje