Od stycznia 2016 roku rodziny, którym urodziło się dziecko, a które do tej pory nie skorzystały z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego, będą mogły otrzymać świadczenie w wysokości 1000 zł. Kwota ta będzie im wypłacana co miesiąc przez rok.

Rządowy program świadczeń rodzicielskich przewiduje pomoc studentom, rolnikom, osobom bezrobotnym (bez względu na rejestrację w Urzędzie Pracy) oraz osobom pracującym na umowach cywilno-prawnych. Warunkiem jest niepobieranie przez rodziny zasiłku macierzyńskiego.

Rodzice dzieci urodzonych przed 2016 rokiem także będą mogli liczyć na ten rodzaj świadczenia. Będzie ono wówczas wypłacone od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Świadczenie w wysokości 1000 zł „na rękę” przysługuje także rodzinom, które przyjęły dziecko na wychowanie. Bez względu na dochody rodziny, będzie można pobierać świadczenie przez rok tj. 52 tygodnie. W przypadku urodzenia lub przejęcia opieki nad dwójką dzieci, świadczenie obowiązuje przez 65 tygodni, w przypadku trójki dzieci- 67, czwórki- 69, a przy piątce i więcej 71 tygodni.

Po świadczenie można zgłaszać się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Można to zrobić w późniejszym terminie, jednak wówczas zasiłek będzie obowiązywał od momentu złożenia wniosku. Zgłoszenia przyjmowane będą od stycznia drogą elektroniczną lub w instytucjach realizujących świadczenia rodzinne.

Źródło: mpipis.gov.pl