W ubiegłym tygodniu sejmowa komisja zdrowia poparła poprawkę klubu Lewicy zakładającą, że spółki zarządzające zakładami opieki zdrowotnej otrzymają ich nieruchomości tylko w dzierżawę. Według pierwotnych zapisów, spółki kapitałowe prowadzące zoz-y mogły otrzymywać nieruchomości zoz-ów na własność. Głosowania w sprawie ustaw zdrowotnych planowane są we wtorek po południu.

PiS przeciw ustawie o zoz-ach

Szef sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) zadeklarował, że jego klub będzie głosował przeciwko ustawie o zoz-ach.

Szef klubu Lewicy Wojciech Olejniczak powiedział, że w związku z tym, iż część poprawek jego klubu została przyjęta przez komisję zdrowia, Lewica "daje zielone światło" dla projektów ustaw zdrowotnych autorstwa PO i pomoże odrzucić ewentualne weto prezydenta do tych ustaw.

Prezydent Lech Kaczyński chce, by w referendum Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy wyrażają zgodę "na komercjalizację placówek służby zdrowia, która umożliwi prywatyzację szpitali".

Prawdopodobnie w czwartek posłowie rozpatrzą projekty (PO i PiS) obniżki emerytur oficerom służb PRL

Projekt PO zakłada zmniejszenie emerytur funkcjonariuszom służb specjalnych PRL oraz członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Zmniejszenie świadczeń objęłoby funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, które wymienia ustawa lustracyjna. Są to: cywilne i wojskowe służby specjalne od lipca 1944 do lipca 1990 r. Mieści się w tym zarówno UB, a potem SB oraz Informacja Wojskowa, a potem Wojskowa Służba Wewnętrzna i zarząd II Sztabu Generalnego, jak i służba wewnętrzna jednostek wojskowych MSW, zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, Akademia Spraw Wewnętrznych oraz inne służby sił zbrojnych prowadzące "działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze". Zmiany nie dotyczyłyby Milicji Obywatelskiej.

Według projektu PO, stracić przywileje za lata służby w PRL mają także ci funkcjonariusze SB, którzy po przełomie 1989-1990 zostali pozytywnie zweryfikowani i przyjęci do Urzędu Ochrony Państwa.

PO szacuje, że cały projekt dotyczy "co najmniej" 30 tys. byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, których świadczenia miałyby się zmniejszyć o ok.á600 mln zł rocznie. Decyzje o utracie prawa do świadczeń lub o zmianie ich wysokości miałyby wejść w życie od początku 2010 r. Część środków, jakie budżet zaoszczędzi na likwidacji tych przywilejów, PO chce przeznaczyć na rzecz "pokrzywdzonych przez PRL".

W swoim projekcie PiS proponuje z kolei podanie do publicznej wiadomości informacji o b. funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa oraz ograniczenie pełnienia przez nich funkcji publicznych. Zakłada też, że funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa PRL pracujący tam od 1957 roku do 30 czerwca 1989 roku otrzymywaliby najniższe uposażenia emerytalne; czas pracy przed 1957 r. nie będzie w ogóle wliczany do emerytury. Nie odnosi się to do uposażeń tych funkcjonariuszy, którzy "podejmowali z pobudek patriotycznych działania wspierające niepodległościowe i demokratyczne aspiracje narodu".

W piątek posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Projekt miałby m.in. wprowadzić zakaz dla pseudokibiców udziału w sportowych imprezach nawet przez sześć lat, zakaz maskowania twarzy, wnoszenia na mecze alkoholu oraz obowiązkowy monitoring stadionów.

Zgodnie z projektem organizatorzy np. meczów piłki nożnej będą musieli zapewnić pełną identyfikację osób wpuszczanych na stadion. Będą też odpowiadali za szkody związane z zabezpieczeniem imprezy masowej, poniesione m.in. przez policję, żandarmerię wojskową czy straż miejską.

Sejm zajmie się również projektami zmian w ustawie o służbie cywilnej

Proponowane zmiany mają na celu uchylenie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i przywrócenie otwartego i konkurencyjnego dostępu do służby cywilnej.

We wtorek rano posłowie mają zdecydować, czy Sejm wysłucha informacji ministra sprawiedliwości w sprawie działań organów wymiaru sprawiedliwości mających na celu wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zabójstwa Krzysztofa Olewnika. O taką informację w kwietniu wnioskował klub PiS.