Firma, która mimo że miała prawo do zwiększonego dofinansowania do pensji pracownika z schorzeniem szczególnym, nie ubiegała się o jego przyznanie, może starać się o zaległe pieniądze.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla jednej z firm. Od 1 sierpnia 2012 r. zatrudnia ona pracownika z umiarkowanym stopniem dysfunkcji zdrowotnej, na którego orzeczeniu dodatkowo znajduje się symbol 06-E, który oznacza, że choruje na epilepsję. Jest ona zaliczana do tzw. schorzeń szczególnych, których występowanie uprawnia pracodawcę do otrzymywania zwiększonego dofinansowania do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.), kwota dopłaty jest zwiększana o 600 zł przy epilepsji, chorobie psychicznej, upośledzeniu umysłowym, całościowym zaburzeniu rozwojowym oraz jeżeli osoba jest niewidoma.
Okazało się jednak, że pracownik firmy przeoczył występowanie schorzenia szczególnego i przesyłał do PFRON wniosek Wn-D i załącznik INF-D-P, w których tego nie uwzględniał. W związku z tym pracodawca otrzymywał dofinansowanie należne tylko za sam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Postanowił więc zapytać fundusz, czy może zrobić korektę składanych formularzy w taki sposób, aby mógł uzyskać zaległe, wyższe dofinansowanie za lata 2012–2014 i bieżące miesiące 2015 r.
PFRON w odpowiedzi wskazał, że ma on prawo do złożenia korekty zwiększającej za okresy, w których pracownik miał ważne orzeczenie wskazujące na schorzenie szczególne. Co więcej, nie musi w tym celu występować do funduszu z pismem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku, o ile wcześniej wysyłał je zgodnie z przepisami.
– Firma może się spodziewać, że w takiej sytuacji PFRON, aby sprawdzić prawidłowość zatrudnienia osoby, będzie chciał przedstawienia umowy o pracę za poprzednie lata – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.