Firmy odpowiedzą za ocenę ryzyka zawodowego, a po urlopie macierzyńskim będą musiały wypłacić taką samą pensję, jak przed urlopem.

Sejm wprowadza zmiany prawa pracy istotne dla firm w zakresie: medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmieniające obowiązki pracodawców. Posłowie nie zapomnieli także o wprowadzeniu ułatwień dla przedsiębiorców.

Od teraz to pracodawcy, a nie publiczne ośrodki medycyny pracy, będą musieli przeprowadzić ocenę szkodliwych czynników dla zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o służbie medycyny pracy. Wynika z niej, że umowy na świadczenie profilaktyczne opieki zdrowotnej (badania wstępne, okresowe i kontrolne) zawierane przez pracodawców z placówkami ochrony zdrowia będą musiały mieć formę pisemną. Obecnie część pracodawców zawiera fikcyjne umowy ze świadczeniodawcami.

Na zmianach skorzystają rodzice. Nowelizacja Kodeksu Pracy wymusi na pracodawcach, iż po urlopie macierzyńskim będą musieli przyjąć rodzica do pracy na dotychczasowym stanowisku i za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie skorzystał z urlopu.

Reklama

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli przekazywać swoim pracownikom raporty o składach drogach elektroniczną. Dzięki temu, od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy nie będą musieli, co miesiąc wydawać wszystkim swoim pracownikom papierowych druków ZUS RMUA. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorcy będą mogli przesyłać swoim pracownikom drogą elektroniczną zestawienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Sejm ułatwi życie przedsiębiorcom. Od nowego roku osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada sprawdzać wysokości składek, jakie mają wpłacać do ZUS. Zgodnie z nowelizacją, wysokość składek będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.