Od przyszłego roku osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada sprawdzać wysokości składek, jakie mają wpłacać do ZUS. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Zgodnie z nią wysokość składek będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawą ustalania ich wysokości będzie prognozowane wynagrodzenie na następny rok. Dzięki temu osoby, które opłacają składki od podstawy wynoszącej 60 proc. średniej płacy, będą mogły np. złożyć w banku stałe polecenie zapłaty na początku roku.

Uchwalona ustawa zakłada też, że minister pracy i polityki społecznej będzie mieć obowiązek podania do publicznej wiadomości do końca roku nie tylko kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki (tzw. 30-krotność), ale także przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu ZUS będzie mógł podać, jakie składki za kolejny rok mają płacić przedsiębiorcy.

Nowelizacja ustawy nie zmienia jednak zasad opłacania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dalej trzeba je będzie opłacać w czterech różnych wysokościach. Rząd deklaruje, że przygotuje w tej sprawie odpowiedni projekt ustawy.