Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy nie będą musieli co miesiąc wydawać wszystkim swoim pracownikom papierowych druków ZUS RMUA. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Zgodnie z nią przedsiębiorcy będą mogli przesyłać swoim pracownikom drogą elektroniczną zestawienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Dokument ten będzie musiał być podpisany bezpiecznym e-podpisem. Jednak to od pracownika będzie zależeć, czy ZUS RMUA odbierze w formie papierowej czy elektronicznej. Osoba, która nie będzie chciała odbierać drukowanego raportu o wysokości składek, będzie musiała na piśmie wyrazić zgodę na otrzymywanie takiego dokumentu przez internet.

Z możliwości przekazywania RMUA przez internet w pierwszej kolejności skorzystają duże firmy. Na nie jest już nałożony obowiązek przekazywania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, podpisanych bezpiecznym e-podpisem. Możliwość przesyłania pracownikom raportów o składkach obniży koszty prowadzenia tych firm, które nie będą musiały ponosić kosztów druku raportów oraz ich dostarczania. Pracownicy mogą mieć jednak problem z dokumentowaniem prawa do świadczeń zdrowotnych.