statystyki

Fundacja nie zapłaci składek za członka organu nadzorczego

autor: Marcin Nagórek26.11.2015, 09:25; Aktualizacja: 26.11.2015, 09:44
praca, komputer

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przede wszystkim zbadać przepisy regulujące strukturę fundacji. Zgodnie z ustawą o fundacjach jedynym obligatoryjnym jej organem jest zarząd.źródło: ShutterStock

Utworzyliśmy fundację. Mamy powołany zarząd i radę fundacji. Rada jest drugim obok zarządu organem o charakterze nadzorczym. Mamy wątpliwości, czy członkowie tej rady – podobnie jak w spółkach handlowych – podlegają ubezpieczeniom społecznym w ZUS. Słyszeliśmy, że trzeba rozpatrywać faktyczne funkcje organu, nie jego nazwę.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przede wszystkim zbadać przepisy regulujące strukturę fundacji. Zgodnie z ustawą o fundacjach jedynym obligatoryjnym jej organem jest zarząd. Pozwala ona jednak na zawarcie w statucie postanowień umożliwiających powołanie obok zarządu innych organów, bez wskazania jakiejkolwiek nazwy lub formy tego organu. Przepisy nie ustanawiają więc dla fundacji obligatoryjnego powołania rady nadzorczej o takim charakterze, jaki posiada w spółkach handlowych.

Natomiast z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) wynika, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne spoczywa na płatniku składek i dotyczy osób, które podlegają tym ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie odpowiedniego tytułu do tych ubezpieczeń. Zamknięty katalog takich osób został określony w art. 6 ust. 1 ustawy systemowej. Co również istotne, od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z dodanym pkt 22 do art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Z literalnego brzmienia dodanego pkt 22 wynika, że obowiązek ten dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu ubezpieczeń. Obowiązek ten dotyczy członków rad nadzorczych firm, w których taki organ występuje. Nie będą więc objęci tym obowiązkiem członkowie organów sprawujących funkcje tożsame lub zbliżone do rad nadzorczych, ale o innych nazwach. Podobne stanowisko zajął ZUS w piśmie z 21 kwietnia 2015 r. (znak DI/100000/43/336/2015).

Taka interpretacja znajduje również uzasadnienie w ogólnych regułach stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. Trzeba bowiem odnotować, że zgodnie z generalną zasadą wykładni tych przepisów powinno się dokonywać w sposób ścisły, przy użyciu językowych dyrektyw interpretacyjnych (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z 9 listopada 1999 r., sygn. akt II UKN 187/99). Wyznacza to w zasadzie pierwszeństwo wykładni językowej w odniesieniu do pozostałych metod analizy przepisów. W rezultacie zawodne jest stosowanie wykładni systemowej, historycznej lub celowościowej (tak: uchwała składu siedmiu sędziów SN z 11 grudnia 2008 r., sygn. akt I UZP 6/08).

Z opisu rozpatrywanej sytuacji wynika, że w fundacji działa rada fundacji, która jest organem nadzorczym i sprawuje określone czynności zbliżone zakresem do rad nadzorczych występujących w spółkach handlowych. Nie jest to jednak rada nadzorcza w rozumieniu ustawy systemowej, a to sprawia, że członkostwo w niej nie jest tytułem do ubezpieczeń. Wynagrodzenie członków rady nie powinno być więc pomniejszane o składki. 


Pozostało 10% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane