statystyki

Odsetki od zasądzonego wynagrodzenia bez składek

autor: Marcin Nagórek26.11.2015, 09:25; Aktualizacja: 26.11.2015, 09:39
Odsetki wynikające z nieterminowej wypłaty wynagrodzenia stanowią osobną kategorię świadczeń.

Odsetki wynikające z nieterminowej wypłaty wynagrodzenia stanowią osobną kategorię świadczeń.źródło: ShutterStock

Po wyroku sądu mam wypłacić pracownikowi odsetki od nieterminowo wypłacanych wynagrodzeń. Podstawę wymiaru składek stanowi cały przychód pracownika z wynagrodzenia. Czy takie odsetki podlegają składkom ZUS?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej – ustawa systemowa) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, bez względu na źródło finansowania tych wypłat. Jednak odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia są wolne od podatku dochodowego.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią co do zasady przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie w par. 2 ust. 1 z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są określone przychody.

Odsetki wynikające z nieterminowej wypłaty wynagrodzenia stanowią osobną kategorię świadczeń. Mają bowiem one źródło w stosunku pracy, ale mają też charakter uboczny wobec należności głównej. Obowiązek ich zapłaty nie może powstać bez istnienia zobowiązania do zapłaty kwoty głównej. Sąd Najwyższy w wyroku z 19 września 2002 r., sygn. akt III PZP 18/02, wskazał również, że po powstaniu zaległości odsetkowej zyskuje ona przymiot niezależności od długu głównego i może podlegać odmiennym regułom prawnym niż dług główny, a nawet może istnieć po wygaśnięciu tego długu.

Odsetki od zaległego wynagrodzenia za pracę nie zostały wprost wymienione w par. 2 rozporządzenia, jednak wykładnia celowościowa tych przepisów i charakter odszkodowawczy odsetek wskazują, że nie stanowią one podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podobne stanowisko zajął ZUS w piśmie z 7 marca 2001 r., znak FUu 077-7101. Mimo występowania pewnego związku odsetek z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy brak jest dostatecznych podstaw do obciążania tych odsetek składkami na ubezpieczenia społeczne. Bez znaczenia jest więc kwalifikacja tego świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy bądź nie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobne stanowisko zajął ZUS w piśmie z 4 października 2013 r., znak DI/100000/451/1121/2013.


Pozostało 20% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane