W relacji pracownik – pracodawca ten pierwszy ma relatywnie słabszą pozycję. Dlatego przepisy prawa pracy zawierają szereg regulacji ochronnych, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów pracownika. Wśród nich wyróżniamy roszczenia przysługujące w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem. Czy oznacza to, że pracodawca jest na straconej pozycji? Bynajmniej. W dzisiejszym poradniku podpowiemy co zrobić, gdy pracownik wytoczył powództwo do sądu pracy.
Uwaga! Chcesz poprawnie sporządzić odpowiedź na pozew, przejdź do formularza Odpowiedź na pozew - pobierz formularz

Różne pobudki roszczeń pracownika