Wszystkie sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym oraz Kartą Dużej Rodziny będzie można załatwić za pośrednictwem sieci.

Dostępne do Nowego Roku rozwiązanie nie zastąpi tradycyjnej drogi, ale może okazać się wygodną konkurencją dla osobistego składania dokumentów. Osoby, które zdecydują się na taki sposób komunikacji z właściwą instytucją będą mogły złożyć wszystkie wymagane dokumenty przez internet. Cały proces nie będzie wymagał wizyty w urzędzie. Decyzja zostanie im przekazana tą samą drogą.

Zainteresowani będą jedynie zobowiązani do uwierzytelnienia swoich dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem zweryfikowanym profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowo urzędnicy będą mogli między sobą przesyłać niezbędne informacje, a także będą mieli dostęp do danych gromadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, co przyspieszy i ułatwi procedury przyznawania świadczeń, a także oszczędzi wnioskującym konieczności zbierania i okazywania wielu zaświadczeń.

Sprawną wymianę danych gwarantować będzie portal "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego", dostępny pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl

Ministerialna platforma jest skierowana w szczególności do obywateli korzystających ze świadczeń oferowanych przez państwo. Jej budowa pozwala na przechowywanie w jednym miejscu najbardziej aktualnych danych związanych z istniejącymi sposobami wsparcia potrzebujących.