Podczas wizyty lekarskiej stwierdzono u mnie chorobę płuc, która może mieć związek z wykonywaną wcześniej pracą. Czy jako były już pracownik mogę się starać o stwierdzenie choroby zawodowej – pyta pan Janusz.
Jak najbardziej, z tym że najważniejszy jest rodzaj schorzenia i to, czy jest on wymieniony w wykazie chorób zawodowych.
Choroba zawodowa może być rozpoznana w czasie zatrudnienia pracownika albo po zakończeniu pracy w „narażeniu zawodowym”, pod warunkiem wystąpienia objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. Zatem nie ma przeszkód, by były pracownik próbował ustalić, czy jego schorzenie ma związek z wykonywanymi wcześniej obowiązkami. Czeka go jednak ciężkie zadanie, musi bowiem dowieść i udokumentować, że jest ono wymienione w wykazie chorób zawodowych, oraz że zostało spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem jej wykonywania.