Jeżeli wypowiedzenia zmieniające dotyczą istotnego elementu umów pracowników, firma powinna przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych.
Trybunał Sprawiedliwości UE nie ma wątpliwości – niekorzystna dla pracownika zmiana istotnych elementów jego umowy (z powodów niezwiązanych z zatrudnionym), mieści się w pojęciu zwolnienia w rozumieniu przepisów o zbiorowych redukcjach etatów. Tak zdecydował TSUE w wyroku z 11 listopada 2015 r. w sprawie C–224/14. Oznacza to, że wypowiedzenia zmieniające, które w istotny sposób modyfikują warunki pracy, należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy firma ma przeprowadzić zwolnienia grupowe (czyli czy spełnione są progi wskazane w ustawie o zwolnieniach grupowych). – Procedurę zwolnień grupowych trzeba będzie przeprowadzać w zdecydowanej większości przypadków składania wypowiedzeń zmieniających, bo najczęściej dotyczą one istotnych elementów zatrudnienia, w tym wynagrodzenia – tłumaczy dr Magdalena Zwolińska, adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater.
Polska sprawa