Od 2016 roku osoba, która przekroczy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczenia rodzinnego, nie straci go. Zaczyna bowiem obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.

Dzięki temu nowemu rozwiązaniu, rodziny, które przekroczą kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków, nie będę automatycznie traciły tych świadczeń. Dostaną zasiłek, ale będzie on pomniejszony o określoną kwotę.

Zasada złotówka za złotówkę spowoduje, że łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu złotówka za złotówkę będzie nie niższa niż 20 zł.

Zasada złotówka za złotówkę dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego – dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Zmiany obejmą też rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.