Pracownik, który przedwcześnie wróci ze zwolnienia chorobowego, straci na tym finansowo. Musi zwrócić pobrane z tytułu zasiłku pieniądze. Sąd Najwyższy oceni, czy tak powinno być.
Osoba na zwolnieniu lekarskim, która udała się w jego trakcie do lekarza i otrzymała zaświadczenie, iż może wrócić do firmy, nie powinna tego robić, jeśli nie chce zwracać kwoty pobranej z tytułu niezdolności do pracy.
Szeroka interpretacja