Pracodawca przedstawił mi do podpisania umowę o zakazie konkurencji, po ustaniu stosunku pracy, która ma mnie obowiązywać przez 10 lat. Mam wrażenie, że chce mi w ten sposób uniemożliwić pracę w zawodzie. Jak długo może obowiązywać umowa o zakazanie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
Przepisy kodeksu pracy wymagają, aby w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy strony określiły okres jej obowiązywania, choć nie ustalają ograniczeń co do okresu takiego zakazu. Czas ten nie został także wskazany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Strony stosunku pracy korzystają zatem w tym zakresie z dużej swobody. Jedyne ograniczenia wynikać mogą z tzw. klauzul generalnych, gdyż nie wolno korzystać ze swoich praw w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego, a takie korzystanie nie stanowi wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. Klauzule generalne są stosowane w sytuacjach, gdy nadużycie prawa przez osoby, którym ono przysługuje, doprowadza do skutków niemożliwych do zaakceptowania z uwagi na cel regulacji prawnej lub normy moralne.
Z jednej strony można mieć wątpliwości, czy ustalenie wieloletniego okresu zakazu konkurencji może zostać uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego. Z drugiej trudno znaleźć racjonalne i przekonujące uzasadnienie dla tak długiego zakazu konkurencji, ponieważ wiedza pracownika dezaktualizuje się z reguły po znacznie krótszym czasie.