statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 12 listopada 2015 roku

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek12.11.2015, 10:07; Aktualizacja: 12.11.2015, 10:20

Poradnia ubezpieczeniowa z 12 listopada 2015 roku.

● Mam zaległości wobec ZUS w związku z prowadzoną przez jakiś czas działalnością gospodarczą. Postępowanie egzekucyjne prowadzone na rzecz ZUS zostało umorzone z powodu bezskuteczności. Ostatnio na mój rachunek bankowy zaczęły wpływać kwoty z podejmowanych przeze mnie dorywczych zajęć. Długi nadal istnieją, czy jest zatem możliwe, aby ZUS ponownie wszczął egzekucję?

Tak. Egzekwowanie nieopłaconych składek na rzecz ZUS odbywa się zazwyczaj w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.). W przypadku stwierdzenia przez organ, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, egzekucja może zostać umorzona jako bezskuteczna. Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione przez organ w związku z prowadzeniem egzekucji, których szczegółowy katalog zawiera art. 64b u.p.e.a. Nie stoi to na przeszkodzie ponownemu wszczęciu egzekucji, jeśli tylko zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. W razie umorzenia postępowania z tej przyczyny ZUS jako wierzyciel jest zobowiązany stosownie do przepisów ustawy do przeprowadzenia postępowania w celu ustalenia składników majątku dłużnika mogących podlegać zajęciu. Zgodnie bowiem z art. 6 par. 1 u.p.e.a. w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.

Jeśli zatem ustalenia wierzyciela, w tym przypadku ZUS, polegają jedynie na ujawnieniu nowego rachunku bankowego płatnika składek albo potwierdzeniu posiadania dotychczasowego rachunku, jednak brak jest informacji o obrotach na tych rachunkach, wszczęcie ponownej egzekucji wydaje się niezasadne, co nie znaczy, że niedopuszczalne, biorąc pod uwagę wymóg dotyczący przekroczenia progu kosztów egzekucyjnych. Jeśli jednak ZUS nie uzyska żadnej informacji z banku dotyczącej ewentualnych obrotów na rachunkach lub, tak jak w opisanym przypadku, potwierdzi wpływy na te rachunki, należy liczyć się z ponownym wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna

Art. 6 par. 1, art. 59 par. 2, art. 61 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

● Od wielu lat pobieram rentę socjalną przyznaną na stałe na podstawie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Niedawno wystąpiłam do ZUS o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym ojcu. W celu ustalenia, czy spełniam warunki do renty, zostałem skierowany na badanie przez lekarza orzecznika. Lekarz nie stwierdził całkowitej niezdolności do pracy, podobnie jak komisja lekarska po moim sprzeciwie. ZUS wstrzymał mi wypłatę renty socjalnej, mimo że prawo do renty socjalnej zostało przyznane na stałe. Czy mógł tak zrobić?


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane