Według obecnych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla prowadzących działalność gospodarczą minister pracy ogłasza 4 razy w roku.

Dzieje się tak, gdyż podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Prowadzący działalność odbierają to jako uciążliwy obowiązek biurokratyczny.

Po wejściu w życie uchwalonej w piątek zmiany będzie się to działo tylko raz w roku. Obwieszczenie ministra będzie publikowane w Monitorze Polskim.

Nowa regulacja po raz pierwszy ma mieć zastosowanie do składek należnych za okres od 1 stycznia 2009 r.

Nowelizacja upraszcza zasady przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących m.in. zestawienia należnych składek w podziale na ubezpieczenie

Posłowie zdecydowali też w piątek o rozszerzeniu kręgu osób, które mogą otrzymywać informacje o składkach ubezpieczeniowych drogą elektroniczną.

Nowelizacja upraszcza zasady przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących m.in. zestawienia należnych składek w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Obecnie płatnik musi to robić każdego miesiąca. Jedynie członkowie służby zagranicznej mogą otrzymywać te informacje drogą elektroniczną.

Od nowego roku taką możliwość otrzymać mają również inne osoby, jeżeli wyrażą na to zgodę. Ma to usprawnić działanie jednostek odpowiedzialnych w firmie za przekazywanie stosownych dokumentów ubezpieczonym i ograniczyć koszty ich dystrybucji.