Rolnicy, ich małżonkowie oraz domownicy, którzy po uzyskaniu świadczenia za opiekę nad niepełnosprawnym krewnym chcą zachować dotychczasowe miejsce odprowadzania składek, mogą skorzystać z gotowego wzoru formularza. Jest on udostępniany przez jednostki terenowe KRUS i wiele gmin.
Od października osoby, które w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna złożyły oświadczenie o rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, nie muszą już obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu w ZUS. Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw (Dz.U. nr 1506) mogą one zdecydować, że ich składki emerytalno-rentowe będą tak jak dotychczas odprowadzane do KRUS. Aby tak się stało, muszą w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej im świadczenie lub zasiłek złożyć wniosek o objęcie ich dobrowolnym ubezpieczeniem w swojej jednostce organizacyjnej kasy.
Reklama

Reklama
Ustawa nie wprowadziła wzoru takiego formularza, ale został on opracowany i umieszczony na stronie internetowej KRUS w zakładce: formularze i wnioski – ubezpieczenia. Jest on udostępniany przez lokalne oddziały kasy.
– Wysłaliśmy formularze do wszystkich gmin, z którym współpracujemy, wraz z prośbą o ich rozpowszechnienie w siedzibach ośrodków pomocy społecznej – informuje Ernest Grudziński z Placówki Terenowej (PT) KRUS w Zambrowie.
Dariusz Wcisło, kierownik PT KRUS w Kraśniku, wskazuje, że jeszcze w tym miesiącu do jednostki powinny trafić już pierwsze wnioski o objęcie ubezpieczeniem, bo rolnicy są zainteresowani zachowaniem dotychczasowego miejsca odprowadzania składek. Jest to rozwiązanie dla nich korzystniejsze, ponieważ przejście do systemu powszechnego może spowodować, że nie zgromadzą odpowiedniego okresu ubezpieczenia uprawniającego do emerytury lub renty rolniczej.
Ze wspomnianego druku mogą skorzystać też osoby, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca września 2015 r. zostały po przyznaniu jednego z świadczeń opiekuńczych zgłoszone do ZUS. Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. dała im prawo powrotu do KRUS, a na podjęcie decyzji w tej sprawie mają czas do 1 kwietnia 2016 r. W tym terminie powinni złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ich ubezpieczeniem w kasie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Składki emerytalno-rentowe będą odprowadzane przez gminę do KRUS za rolników, ich małżonków lub domowników do momentu osiągnięcia przez nich 25-letniego okresu ubezpieczenia. Tak jak do tej pory samorząd będzie też ich zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacał za nich składki.