Tak wynika z raportu "Bezpieczeństwo w pracy 2015". Deklarowane przekonanie o znaczeniu tego typu kursów wśród przedsiębiorców jest wysokie.

Na niskim poziomie są jednak: wiedza na temat konsekwencji naruszeń przepisów BHP oraz szacowanie ich kosztów.

Andrzej Smółko z Koalicji Bezpieczni w Pracy zaznacza, że to pracownicy są grupą najbardziej zainteresowaną bezpieczeństwem w miejscu zatrudnienia. Podkreśla, że w Europie Zachodniej dużo większą rolę niż w Polsce w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa pracy mają pracodawcy i pracownicy, a mniejszą- regulatorzy państwowi.

Do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi w budownictwie, górnictwie i w przemyśle ciężkim.

Badanie dla "Koalicji Bezpieczni w Pracy" zostało zrealizowane przez TNS Polska od 29 września do 12 października na reprezentatywnej próbie 500 firm.