Według pierwotnych zapisów, spółki kapitałowe prowadzące zoz-y mogły otrzymywać nieruchomości zoz-ów na własność.

Komisja nie zgodziła się na przyjęcie innej poprawki Lewicy, zgodnie z którą, pracownicy mogliby otrzymywać akcje stanowiące 15 proc. kapitału zakładowego spółki.

Komisja przyjęła także autopoprawkę PO wycofującą zwolnienie spółek prowadzących zoz-y z podatku dochodowego do 31 grudnia 2010 r.

Inna przyjęta autopoprawka zakłada, że Skarb Państwa będzie udzielał zoz-om, przed ich przekształceniem w spółki, poręczeń spłaty zobowiązań cywilnoprawnych będących przedmiotem ugody z wierzycielami. Posłowie zdecydowali także, iż minister finansów będzie nadzorował procedury udzielania kredytów i poręczeń przekształcanym zoz-om.

Komisja nie zgodziła się na kilkanaście poprawek PiS i Lewicy dotyczących m.in. gwarancji socjalnych dla pracowników zoz-ów, a także skrócenia ich czasu pracy. Odrzucono także jedną zmianę proponowaną przez PSL. Posłowie przyjęli też poprawki do ustawy o pracownikach zoz-ów.

Projekt ustawy o zoz-ach zakłada ich obligatoryjne przekształcenie w spółki prawa handlowego

Zgodnie z nim, samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego, którym będą mogły dysponować.