Od 2016 roku nowe świadczenie rodzicielskie otrzymają osoby, którym urodziło się dziecko, ale nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie to realizacja jednej z obietnic Ewy kopacz z expose. Ma być ono skierowane do rodziców, którzy nie mają pracy lub ich rodzaj zatrudnienia nie pozwala im na korzystanie ze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Prawo do nowego świadczenie będą miały także osoby przysposabiające dziecko lub obejmujące je opieką.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł otrzymają więc między innymi studentki, rolnicy, osoby bezrobotne i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku osób, które mają zasiłek macierzyński niższy niż 1 tys. zł, zostanie on podwyższony do tej kwoty. Świadczenie ma być przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.

Reklama

Ta forma wsparcia będzie zasadniczo wypłacana przez 52 tygodnie. Okres ten będzie jednak się wydłużał, jeżeli w trakcie porodu urodzą się (lub zostają przysposobione) wieloraczki. Przykładowo w przypadku trojaczków uprawnienie do świadczenia będzie wynosić 67 tygodni.

Dana osoba, aby otrzymać świadczenie od miesiąca urodzenia, adoptowania dziecka lub objęcia opieką, musi złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.)