W czasie trwania zawieszenia firmy przedsiębiorcy przysługuje wiele uprawnień. Na przykład może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów oraz osiągać przychody nawet z działalności, którą prowadził przed zawieszeniem. Może dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, natomiast nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Korzysta też ze zwolnień z niektórych obowiązków podatkowych.

Zobacz pełną treść artykułu -  Niezbędnik Gazety Prawnej w eGP