W 2016 roku wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Wyniesie ono 1300 zł.

Nowe przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują 3 etapy podwyższania jego kwoty:

I etap - od 1 maja do 31 grudnia 2014 r.
II etap - od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
III etap - od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

W 2014 r. świadczenie wynosiło 800 zł netto (+321 zł na składki ubezpieczeniowe) oraz dodatkowe 200 zł pomocy rządowej.
W 2015 roku wynosiło 1200 zł netto (+376 zł na składki ubezpieczeniowe).
W 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1300 zł netto ( + 403 zł na składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne).

Ustawa o świadczeniach rodzinnych zakłada, że od 2017 roku kwota świadczenia będzie podlegała corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia. Wskaźnik waloryzacji będzie równy procentowemu wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja (art. 17 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych).