Nowością będzie także możliwość jednoczesnego korzystania przez rodziców lub opiekunów dziecka z urlopu wychowawczego, bez limitu ograniczonego do obecnych 4 miesięcy. Komentowane przepisy zawierają również zmianę w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14 - będzie ona mogła być rozliczana nie tylko jako 2 dni wolne, lecz także alternatywnie w wymiarze godzinowym przez cały rok.