Chcemy założyć spółdzielnię socjalną i prowadzić nieduże domowe przedszkole, jednak brakuje nam funduszy. Czy taka forma działalności ma szansę na dofinansowanie – pyta pani Teresa.
Spółdzielnie socjalne to firma hybryda, trochę spółdzielnia, a trochę organizacja pozarządowa. Według ustawy spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji swoich członków, czyli służy odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz świadczenia pracy. Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby bezrobotne lub niepełnosprawne. Prawo zezwala, aby wśród założycieli były także inne osoby, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 50 proc. ogółu. Spółdzielnia oczywiście może także prowadzić działalność gospodarczą.
Najczęściej spółdzielnie socjalne zakładają osoby bezrobotne, które zajmują się na przykład opieką, szyciem i sprzedażą, produkcją pamiątek lub zabawek. Nie ma co ukrywać, że przedsiębiorstwa z takim potencjałem nie są partnerami do rozmów z bankami, jeśli chodzi o kredyty na rozwój. Ale ponieważ statutowymi celami spółdzielni socjalnej są aktywizacja zawodowa, działalność na rzecz swoich członków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, to może liczyć na specjalne traktowanie i preferencyjne wsparcie w innych instytucjach. Szczególnie w ramach funduszy unijnych.
Europejski Fundusz Socjalny jest dedykowany właśnie takim inicjatywom, w ciągu ostatnich siedmiu lat przyczynił się do powstania prawie 10 tys. nowych miejsc pracy. Od przyszłego roku nowa pula pieniędzy zostanie przeznaczona także na wsparcie spółdzielni socjalnych w ramach mikropożyczek na preferencyjnych warunkach. Ale wciąż jeszcze można skorzystać z już uruchomionych funduszy. Bieżące informacje są na stronach poświęconych EFS (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/). Na pewno kilka milionów złotych czeka na beneficjentów w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które specjalizuje się w mikropożyczkach dla spółdzielni socjalnych oraz dla organizacji pozarządowych. Spółdzielnia socjalna może otrzymać do 100 tys. zł pożyczki oprocentowanej nawet poniżej 1 proc., a spłatę rozkłada się na 5 lat.
Podstawa prawna
Art. 2, art. 4 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94, poz. 651).