Prawie 31 tys. osób skorzystało z nowych form aktywizacji zawodowej. Najpopularniejsze to bony szkoleniowe, stażowe i na zasiedlenie. Ale są i takie, którymi nikt nie jest zainteresowany.
Od ponad roku powiatowe urzędy pracy mają do dyspozycji więcej instrumentów walki z bezrobociem, zwłaszcza wśród osób, które nie mają skończonych 30 lat lub wracają do pracy po przerwie, np. w związku z opieką nad dzieckiem. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wynika jednak, że tylko część z nich cieszy się popularnością. Niektóre są stosowane sporadycznie.
Gwarancja stażu