Fedak dodała, że wysłuchała też oczekiwań ze strony opozycji. Jak podkreśliła, "była to rozmowa wstępna i za wcześnie jest mówić czy SLD poprze ustawę".

Pytana, jakie uwagi mieli posłowie Lewicy w stosunku do projektu o emeryturach pomostowych odpowiedziała, że zwracali szczególną uwagę na to, aby w gronie osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury pozostali także nauczyciele.

Przewodniczący klubu SLD Wojciech Olejniczak potwierdził po spotkaniu, że kwestia nauczycieli jest bardzo ważna

"W tej ustawie którą przedstawił rząd nie wzięto pod uwagę dużej grupy zawodowej, jakimi są nauczyciele i bez uwzględnienia ich postulatów nie ma mowy o poparciu tej ustawy" - powiedział.

Podkreślił, że podczas rozmowy z minister pracy dyskutowano także o propozycjach, które przedstawiają sami nauczyciele w tej sprawie.

Olejniczak zaznaczył, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia z nauczycielami i przepisy o emeryturach pomostowych czy Karta Nauczyciela nie zostaną tak zmienione, aby satysfakcjonować nauczycieli, to Lewica nie zgodzi się na poparcie tej ustawy.

Olejniczak: ten kształt, który jest obecnie nam nie odpowiada i rząd nie uzyska poparcia

Fedak zaznaczyła, że z prośbą o możliwość przedstawienia rozwiązań emerytalnych zwróciła się do całej opozycji. Zapewniła, że jeśli posłowie PiS wyrażą, chęć podjęcia dyskusji w tej sprawie to ona się z nimi spotka.

Rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych ogranicza liczbę osób uprawnionych do wcześniejszego odejścia na emeryturę. Projekt zakłada, że "pomostówki" będą przysługiwały osobom pracującym co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Do takiego typu emerytur ma być uprawnionych blisko 40 zawodów.

Prezydent Lech Kaczyński już zapowiedział, że zrobi wszystko, aby rządowy projekt nie wszedł w życie i złożył w Sejmie projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przedłuża o rok - do 31 grudnia 2009 roku - obowiązywanie dotychczasowych przepisów regulujących zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.