Wskaźnik waloryzacji jest zbyt niski, dlatego w IV kwartale 2015 roku podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w ogóle nie podlega waloryzacji.

Pracownik, który z powodu choroby stał się niezdolny do pracy otrzyma zasiłek chorobowy, ale przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży - przez maksymalnie 270 dni. Ile wynosi w tym czasie zasiłek chorobowy i jak go otrzymać przeczytasz tutaj>>

Jeżeli po tym okresie ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne. Zostaje ono przyznane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne dowiesz się z naszej galerii:

Przy czym podstawą wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego jest podstawa wymiaru wyznaczona wcześniej dla zasiłku chorobowego, odpowiednio zwaloryzowana. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego o tzw. wskaźnik waloryzacji obowiązujący w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli więc przykładowo pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadł w IV kwartale danego roku, to podstawa wymiaru tego świadczenia zostaje podwyższona o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale tego roku w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

W tym roku bez waloryzacji

Jednak w IV kwartale 2015 roku waloryzacji nie ma, bowiem wskaźnik ogłoszony przez prezesa ZUS w Monitorze Polskim nie przekroczył 100 proc., a zgodnie z ustawą tylko w przypadku, gdy wskaźnik jest wyższy niż 100 proc. podstawa zasiłku chorobowego podlega waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2015 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r. wynosi 97,8 proc.

Ten wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego obowiązuje od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U 2014 poz. 159)

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. (M.P. 2015 nr 0 poz. 780)