Moja córka w tym roku stanie się pełnoletnia. Gdy chciała umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego, pracownica przychodni poinformowała ją telefonicznie, że najpierw jedno z jej rodziców musi ją zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako dziecko pełnoletnie, ale niepracujące. Ochrona, która przysługuje mu w ramach ubezpieczenia rodzica, wygasa bowiem automatycznie w momencie uzyskania pełnoletności. Wtedy znów trzeba zgłosić potomka do ZUS, o ile ten kontynuuje edukację. Takie tłumaczenia pracownicy przychodni wydają się karkołomne, dlatego mam wątpliwości co do ich słuszności – pisze pani Paulina
Przedstawicielka zakładu opieki zdrowotnej nie miała racji. – Ukończenie przez dziecko 18. roku życia nie oznacza automatycznego wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż przepisy nie przewidują konieczności ponawiania zgłoszenia do objęcia nim z momentem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności – rozwiewa wątpliwości czytelniczki Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy ministra zdrowia.
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z publicznej opieki medycznej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy też nie. Jeśli jednak przynajmniej jedno z rodziców odprowadza składki na NFZ, np. z tytułu zatrudnienia na umowie o pracę, istnieje obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia. W przypadku rodzica pracującego na etacie zgłasza on potomka, jako członka rodziny, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wówczas dziecko jest ubezpieczone w ramach składki potrącanej z wynagrodzenia rodzica. Co ważne, objęcie ochroną dziecka nie wpływa na wysokość daniny odprowadzanej do ZUS.
Z tak ustanowionej ochrony zdrowotnej dziecko korzysta albo do 18. roku życia (jeśli po osiągnięciu pełnoletności porzuci szkołę lub podejmie pracę), albo do ukończenia 26. roku życia (jeśli w tym czasie kontynuuje edukację w szkole średniej bądź na studiach). W sytuacji, gdy tak jak u czytelniczki mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem, rodzic nie musi potwierdzać w NFZ, że jego dziecko ma dalej prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Po prostu domyślnie przyjmuje się, że dziecko kontynuuje naukę, a co za tym idzie, jest objęte ochroną za pośrednictwem rodzica aż do 26. urodzin.
Obowiązek działania powstaje dopiero wówczas, gdy pełnoletnie dziecko porzuci szkołę. – W takim przypadku traci ono status członka rodziny, a rodzic zobowiązany jest poinformować pracodawcę o konieczności wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego – tłumaczy Krzysztof Bąk.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 5 pkt 3 lit. a, art. 67 ust. 3, art. 74, art. 76a ust. 2, art. 77 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).