6,24 mld zł z Funduszu Pracy będzie w 2016 r. przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. To o 700 mln zł więcej, niż było przewidzianych w tym roku.
Wzrost wydatków cieszy ekspertów i powiatowe urzędy pracy, które będą mogły zaktywizować większą liczbę osób szukających zatrudnienia. Na taki efekt liczy też rząd, który zarezerwował w Funduszu Pracy (FP) mniejszą o ponad 400 mln zł pulę środków na zasiłki dla bezrobotnych.
Jak wynika z planu finansowego FP, więcej pieniędzy ma trafić do powiatów na najczęściej wykorzystywane instrumenty walki z bezrobociem, czyli szkolenia i staże. W tym roku zostało na nie zapisanych odpowiednio 250 mln zł oraz 1,41 mld zł. W 2016 r. będzie to: 324 mln na uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez osoby bezrobotne i 1,41 mld zł na stypendia wypłacane na stażu.