W jakich branżach i w którym województwie znajdziesz najszybciej zatrudnienie? Kogo i z jakimi kwalifikacjami szukają pracodawcy? Kto nie ma problemu ze znalezieniem pracy – dowiedz się więcej z najnowszej analizy rynku przygotowanej przez GoldenLine.

Wyszukiwanie pracowników w serwisach rekrutacyjnych i dotarcie bezpośrednio do nich z ofertą pracy jest coraz chętniej stosowaną przez rekruterów metodą na znalezienie dobrego specjalisty czy managera. Ograniczając czas i koszty rekrutacji, rekruterzy sięgają po narzędzia pozwalające prosto i szybko znaleźć kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami i szybko skontaktować się z nimi. Z analiz Wyszukiwarki Kandydatów GoldeLine jasno wynika kogo w pierwszej kolejności szukają pracodawcy i jaki poziom znajomości języka obcego wymagają od tych kandydatów rekruterzy.

Handlowcy do wszystkich branż
Od początku roku pracowników szukano najczęściej w pięciu branżach: TI, Handlu, Marketingu, Finansach i HR. W każdej z tych branż w pierwszej kolejności szukano przedstawicieli handlowych. Co ciekawe, w branży marketingowej handlowców szukano aż w 47% przypadków spośród wszystkich szukanych stanowisk. Najrzadziej, choć także często, w branży finansowej 15%. Najbardziej aktywne pod kątem szukania pracowników były województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie, dolnośląskie, łódzkie i pomorskie. Wśród nich handlowców najczęściej szukano w śląskim 22% wszystkich szukanych specjalności, a najrzadziej w łódzkim 12%. Od przedstawicieli handlowych oczekuje się znajomości języków obcych. Aż 44% rekruterów szukało na to stanowiska osób z dobra znajomością języka angielskiego oraz 16% ze znajomością biegłą i 10% z podstawową. Handlowców z biegłym językiem niemieckim z kolei szukało 10% rekruterów, a 6% z dobrym.

Kierownikiem być
We wszystkich branżach szukano też managerów średniego szczebla. Najwięcej kierowników szukano w branży finansowej 18% a najmniej w marketingowej 4%. Wśród województw dominowały małopolskie i łódzkie – po 8%, w mazowieckim 5%, a w pozostałych po 4%. Od managerów pracodawcy oczekują znajomości języka angielskiego w większości przypadków na poziomie dobrym 44%, biegłym w 28%, podstawowym tylko 3%. Pracownika na stanowisko kierownicze z dobrą znajomością języka niemieckiego szukało 9%, a 5% z biegłą.

Zdolności analityczne
Pracowników działów analiz także szukały wszystkie wymienione wyżej branże. W tym zakresie dominowały: finansowa 7% i IT 5%. Analityków najczęściej szukano w województwie mazowieckim 7%. Od analityków oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym w 47% przypadków, biegłego w 32%, podstawowego w 6%. Dodatkowo rekruterzy szukali na to stanowisko osób z dobrym niemieckim 6% oraz dobrym francuskim 4%.