Jak poinformowali przedstawiciele PwC na dzisiejszej konferencji, firma przeprowadziła w ub. r. badanie w 37 polskich firmach pod kątem inwestowania w kapitał ludzki. Z analizy wynika, że zwrot inwestycji w pracowników w polskich firmach jest wyższy niż na Zachodzie - z każdej złotówki zainwestowanej w kapitał ludzki, polscy przedsiębiorcy otrzymują 2,37 zł, podczas gdy w Europie 1,17 zł, a w USA 1,57 zł.

Paweł Dziechciarz z PwC powiedział, że koszt rekrutacji jednego pracownika w Polsce (czyli m.in. zamieszczenie w gazecie ogłoszenia) wynosi w Polsce 1,63 tys. zł, a w Rosji 2,04 tys. zł. Najdroższą rekrutację prowadzą firmy brytyjskie - 5,5 tys. zł i amerykańskie - 7,6 tys. zł.

Polska na tle Europy i USA poświęca najwięcej godzin na szkolenia pracowników

Z opracowania wynika, że Polska na tle Europy i USA poświęca najwięcej godzin na szkolenia pracowników - rocznie jest to średnio ponad 30 godzin, podczas gdy w USA na szkolenia przeznacza się 23,5 godziny. Najgorzej wypada Europa z poświęconymi na szkolenia 20,6 godziny.

Ponadto - jak zaznaczył Dziechciarz - szkolenia w Polsce są o ponad 100 proc. droższe niż na Zachodzie Europy i prawie o 40 proc. droższe niż w USA.

Przychody polskich firm są niższe niż w Europie i USA

Dziechciarz podkreślił, że pomimo dużych inwestycji w kapitał ludzki, przychody polskich firm są niższe niż w Europie i USA. Średnie wynagrodzenie przedsiębiorstwa w Polsce wyniosło w 2007 r. 66,7 tys. zł, w Europie 110 tys. zł, a w USA - 200 tys. zł.

Metodologia badania Human Capital Benchmarking została wypracowana podczas 30-letniej praktyki instytutu Saratoga (części globalnej sieci PwC). W badaniach efektywności zarządzania kapitałem ludzkim bierze udział ponad 16 tys. przedsiębiorstw na całym świecie. W 2007 r. Polska uczestniczyła w badaniu po raz pierwszy.

PricewaterhouseCoopers jest globalną organizacją świadczącą usługi doradcze. W Polsce firma zatrudnia zespół ponad 1000 specjalistów i kadry wspierającej w sześciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie.