50 proc. będzie mogła wynosić maksymalna wysokość miesięcznej ulgi w należnościach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie może ona sięgać nawet 80 proc.
Obniżenie ulg przewiduje ustawa z 25 września 2015 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Została ona przyjęta przez Senat bez poprawek i zacznie obowiązywać od lipca 2016 r. Wśród najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa, są te dotyczące ulg we wpłatach na PFRON. Do ich ponoszenia zobowiązane są firmy nieosiągające 6-proc. wskaźnika zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami. Mogą one obniżyć wysokość wpłat, jeżeli zakupią produkt lub usługę od przedsiębiorstwa, które ma prawo do udzielania ulg. Jednak w związku z tym, że z roku na rok rośnie kwota wykorzystywanych obniżeń, negatywnie wpływa to na przychody funduszu – są coraz niższe. Dlatego posłowie uznali, że konieczne są ograniczenia w ich przyznawaniu. Zmiana dotycząca ulg budzi zastrzeżenia części pracodawców, którzy wskazują, że może to spowodować zwolnienia niepełnosprawnych pracowników.
– Szkoda, że senatorowie nie wzięli pod uwagę obaw i nie przyjęli poprawek – wskazuje Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dodaje, że z informacji zgłaszanych przez firmy wynika jednak, że na razie nie będą redukować zatrudnienia, ale przygotowywać się do zmian.
Dodatkowo ustawa nakłada na pracodawców, którzy przyznają ulgi, obowiązek prowadzenia ich ewidencji oraz przekazywania co miesiąc do PFRON informacji o wartości przyznanych obniżeń. Na firmy, które będą nieprawidłowo wywiązywać się z nowych obowiązków lub będą udzielać ulg mimo braku uprawnień do takiego działania, będą nakładane kary. Ustawa umożliwia też ubieganie się o dofinansowanie na starego pracownika, czyli osobę, która przy przyjmowaniu do pracy była zdrowa i potem doznała niepełnosprawności.
Etap legislacyjny
Ustawa do podpisu prezydenta