Taki termin wprowadza ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 1506). Ma ona spowodować, że rolnik, jego małżonek lub domownik, którzy na potrzeby uzyskania jednego z wspomnianych świadczeń opiekuńczych złożyli oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub pracy w nim), nie będą mieli obowiązkowo odprowadzanych składek do ZUS. Do tej pory taka osoba nie miała możliwości wyboru, a przejście do powszechnego systemu ubezpieczeniowego nie jest dla niej korzystnym rozwiązaniem, ponieważ może w przyszłości uniemożliwić uzyskiwanie emerytury z KRUS.
– Wiele osób dowiadując się o takiej sytuacji, po prostu rezygnowało z ubiegania się o świadczenia opiekuńcze – mówi Grzegorz Pacocha, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.