Taki termin wprowadza ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 1506). Ma ona spowodować, że rolnik, jego małżonek lub domownik, którzy na potrzeby uzyskania jednego z wspomnianych świadczeń opiekuńczych złożyli oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub pracy w nim), nie będą mieli obowiązkowo odprowadzanych składek do ZUS. Do tej pory taka osoba nie miała możliwości wyboru, a przejście do powszechnego systemu ubezpieczeniowego nie jest dla niej korzystnym rozwiązaniem, ponieważ może w przyszłości uniemożliwić uzyskiwanie emerytury z KRUS.

– Wiele osób dowiadując się o takiej sytuacji, po prostu rezygnowało z ubiegania się o świadczenia opiekuńcze – mówi Grzegorz Pacocha, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.

Teraz zaś osoby starające się o pomoc finansową będą miały po jej przyznaniu 30 dni na złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS. Bez takiego wniosku ich składki będą trafiać do ZUS.

Ponadto ustawa stwarza możliwość powrotu do KRUS dla osób, które na podstawie dotychczasowych przepisów podlegały ubezpieczeniu w systemie powszechnym. Będą one mogły w ciągu 6 miesięcy, a więc do końca marca 2016 r., złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o odstąpienie od dalszego opłacania składek do ZUS oraz o przejście do KRUS.

– Będziemy informować rolników i członków ich rodzin, którzy pobierają świadczenia, o takiej możliwości – wskazuje Katarzyna Korzeń, kierownik GOPS w Cegłowie. 

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 1 października 2015 r.