Decydującą kwestią podczas ustalania sposobu naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe jest liczba osób zgłaszanych do tego ubezpieczenia przez płatnika składek. Kalkulator składki wypadkowej pozwala obliczyć wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest na cały rok składkowy. To znaczy okres rozpoczynający się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca roku następnego. Ustala się ją dla danego płatnika składek, a następnie jest ona obowiązującą przy wyliczaniu składek wszystkich ubezpieczonych przez tego płatnika.

Tytuł ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Decydującą kwestią podczas ustalania sposobu naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe jest liczba osób zgłaszanych do tego ubezpieczenia przez płatnika składek. Ich liczbę uzyskuje się poprzez dzielenie sumy wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę miesięcy, w których płatnik składek był zgłoszony w ZUS. Wystarczające jest jednodniowe zgłoszenie.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl