Tak wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Trafił on już do konsultacji społecznych.
Obecnie jedyną instytucją uprawnioną do powoływania omawianych komisji egzaminacyjnych jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Poszerzenie katalogu instytucji ma ułatwić dostęp do procedury weryfikującej uprawnienia dla ośrodków szkoleniowych (w całym kraju jest ich 350) i skrócić czas oczekiwania na egzamin.
Nowe przepisy mają także dostosować wykaz maszyn i urządzeń do zmian związanych z postępem technologicznym (w tym tych dotyczących poprawy bezpieczeństwa eksploatacji). Dla przykładu w przypadku koparkoładowarek i koparkospycharek zmiana polega na połączeniu dwóch rodzajów maszyn w jednej pozycji wykazu. Obecnie wykorzystywane koparkoładowarki posiadają już bowiem funkcje spychania (dawnej używane maszyny są już rzadko wykorzystywane).
Etap legislacyjny
Projekt zmiany rozporządzenia w konsultacjach społecznych