Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo przyjmować w poczet członków swoich pracowników, a staż pracy zaliczać od razu jako staż członkowski – pyta pan Jan
Według ustawy celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków i ich rodzin poprzez dostarczanie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. Przedmiotem działalności spółdzielni może być więc stawianie lub nabywanie budynków, w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w tych domach.
Staż członkowski najczęściej ma znaczenie wtedy, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa planuje kolejną budowę, a chętnych na nowe lokale jest więcej niż ofert. Władze spółdzielni uchwalają więc regulamin, zgodnie z którym nastąpi ustalenie kolejności na liście przyszłych nabywców. Zarząd może przy tym brać pod uwagę właśnie staż członkowski.
Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, tłumaczy, że spółdzielnia może przyjąć w poczet członków pracowników, a w swoim statucie zapisać, że staż pracy w spółdzielni lub w spółdzielczości w ogóle będzie zaliczony jako okres członkowski. Zarówno zasady przydzielania nowych lokali, jak i reguły przyjmowania w poczet członków należą do autonomicznych decyzji spółdzielni.
Spółdzielnia może także część wybudowanych lokali wystawić na sprzedaż na wolnym rynku, jeśli nie rozdzieliła wszystkich mieszkań, pomieszczeń lub miejsc garażowych pomiędzy dotychczasowych członków. W takiej sytuacji osoby spoza listy członkowskiej nabywające daną nieruchomość muszą wstąpić w poczet członków spółdzielni.
Podstawa prawna
Art. 1, art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).