– Przygotowaliśmy już pierwsze decyzje do wydania. W przypadku wielu z nich widać, że gdyby pozostawiano obecne kryteria dochodowe, zasiłki nie mogłyby być przyznane – wskazuje Wanda Kossakowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Reklama
Oprócz progów rośnie też wysokość samej pomocy finansowej. Poza zasiłkami na dzieci podwyżka obejmuje niektóre z dodatków, które do nich przysługują. Dotyczy to wsparcia przeznaczanego na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka oraz pokrycie kosztów podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania. Ponadto rośnie dodatek dla rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących małoletnich.
– Szkoda jednak, że rząd nie zdecydował się na podwyższenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2006 r. wynosi 153 zł miesięcznie – zauważa Barbara Kłeczek, kierownik działu świadczeń społecznych MOPR w Tarnobrzegu.
Dodaje, że wysokość tego zasiłku jest od dawna powodem pretensji uprawnionych. Uważają oni, że jest on zbyt niski w porównaniu do dodatku pielęgnacyjnego, który jest świadczeniem o podobnym charakterze (wynosi 208,17 zł).
Rozporządzenie nie przewiduje też zmiany wysokości becikowego oraz kryterium dochodowego, od którego uzależnione jest jego przyznanie.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 11 września 2015 r.