Mam niewielką firmę produkcyjną. Wytwarzamy elementy butów, fleki i zelówki – pisze pan Paweł z Podkarpacia. – Zatrudniam kilka osób. Ponieważ myślę o modernizacji mojego przedsiębiorstwa, zainteresowałem się propagowanym w mediach projektem ZUS, który przewiduje dofinansowanie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy. Jest wiele do zrobienia w tym względzie w moim zakładzie. Ledwie jednak wykazałem zainteresowanie (czytałem w internecie, zadzwoniłem do ZUS), zgłosił się do mnie mężczyzna jakoby reprezentujący jakąś firmę, z propozycją uczestnictwa w szkoleniu i pomocy w wypełnieniu wniosku. Czy nie jest to próba wyłudzenia – zastanawia się czytelnik
Wątpliwości pana Pawła są uzasadnione. Ledwie ZUS rozpoczął skierowaną do przedsiębiorców kampanię dotyczącą dofinansowania inwestycji zwiększających bezpieczeństwo w pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach, natychmiast pojawiły się firmy proponujące szkolenia i pomoc w pisaniu wniosków w tej sprawie. Oczywiście – za wynagrodzeniem.
ZUS odcina się od działania tych przedsiębiorców, a nawet zaleca daleko idącą ostrożność w kontaktach z nimi, zaznaczając, że bezpłatną pomoc przy sporządzaniu tego typu wniosków można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W wydanym w tej sprawie komunikacie ZUS podkreśla, że nieprawdą jest, by w szkoleniach tych uczestniczyli specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB ) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy tych instytucji oceniający wnioski zobowiązani są do zachowania bezstronności i nie mogą uczestniczyć w tego typu komercyjnych szkoleniach.
Dodatkowo – czytamy w komunikacie – ze względu na charakter dofinansowania, dotyczący konkretnych stanowisk pracy, przygotowanie wniosku wymaga dokładnego sprawdzenia warunków pracy na miejscu u wnioskodawcy, co jest niemożliwe podczas szkoleń wielu uczestników działających w różnych branżach.
Warto wiedzieć
Program dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w pracy skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców – płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich firm. Możliwe dofinansowanie to od 20 do 90 proc. całości przedsięwzięcia. W ramach programu można uzyskać do 500 tys. zł. Wszelkie informacje na temat programu wraz z formularzem wniosku można znaleźć na stronie ZUS.pl/prewencja
Podstawa prawna
Zadania ZUS w dziedzinie prewencji wypadkowej określone są w art. 37 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242).