Prezes zarządu Work Service Tomasz Hanczarek zaznacza, że coraz mniej pracujących obawia się utraty zatrudnienia. Odsetek ten spadł od początku roku z 28 do 19 procent.
Co drugi pracujący Polak oczekuje też wzrostu wynagrodzenia. Co prawda tylko 5 procent pracodawców deklaruje podwyżki, ale presja płacowa rośnie. Według Tomasza Hanczarka, pracownikom będzie coraz łatwiej negocjować wyższe stawki. Będzie to tym łatwiejsze, że 28 procent pracodawców planuje w najbliższych miesiącach nowe rekrutacje.

Jak mówi ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba, brakuje zwłaszcza pracowników fizycznych - i tych do prac prostych i wykwalifikowanych. Brakuje też wysoko wyspecjalizowanych fachowców przede wszystkim z branży IT.

Zarówno Monika Zaręba, jak i Tomasz Hanczarek są przekonani, że pod koniec roku bezrobocie w Polsce będzie już jednocyfrowe. Z ostatnich danych GUS wynika, że w lipcu stopa bezrobocia wyniosła 10,1 procent.